Jdi na obsah Jdi na menu
 

ARCHIV POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, HUGO SALM-R.,-R.

 

Z archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 
Z fondu:  Národní shromáždění 1920-1939
 
Část řeči poslance Schweichharta ze dne 5.5.1927 ve znění: …..„Naproti tomu byl drobný rolník v Brumovicích na Moravě exekuován pro 4 K. Řád německých rytířů, sídlící jak známo ve Slezsku, nezaplatil do dnes dávku z majetku ve výši 37 milionů korun. Bývalý kníže Salm-Reifferscheidt z Rájce na Moravě prodal své akcie Důlní a báňské společnosti za 25 milionů korun a dopravil peníze za hranice, aniž za to zaplatil jediný haléř daní.“... (http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/080schuz/s080007.htm)
__________________
 
(http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/077schuz/s077010.htm). Část řeči poslance Nejezchleba-Marchy v Národním shromáždění Československém ze dne 3.5.1927 ve znění:…„Když jsem u těch velkých poplatníků, musím jaksi v zájmu nás poslanců, kteří vyplňujeme tuto sněmovnu, i vládní většiny, říci ještě několik slov. Uvedu doklady o tomto: Byl jsem informován z naprosto spolehlivých pramenů, že bývalý kníže Salm v Rájci, který dnes mešká mimo republiku v Italii, prodal za 25 mil. Kč svých akcií Báňské a hutní společnosti, jakož i jiným a tyto peníze vyvezl za hranice. Použil jsem svého práva a učinil jsem dotaz na pana ministra financí. Dotaz učiněn byl více než před 1 a 1/2 rokem. Čekal jsem marně na jakoukoliv odpověď. Teprve po minulé rozpočtové debatě a po novinářských zprávách, které o této věci byly zaznamenány, pojednou s velikánským chvatem dostal jsem od pana ministra financí na svůj dotaz dlouho očekávanou odpověď."...
 
..."Nedivte se, že za takových okolností musím také kritizovat odpověď pana ministra Engliše, kterou jsem dostal na dotaz, co bylo učiněno na záchranu peněz, býv. knížetem Salmem stržených za odprodané akcie ve výši 25 mil. Kč a do ciziny vyvezených. Z odpovědi pana ministra Engliše se dovídám, že předpis dávky z majetku a přírůstku na majetku u býv. knížete Salma není dosud pravoplatným a že bude teprve v odvolacím řízení přezkoušen. Podotýkám, že ostatní poplatníci ve státě dávno mají dávku z majetku a přírůstku zaplacenou a že kdo ji zaplacenou neměl, stíhán byl exekucí a konečně mu nedoplatek vložen byl do gruntovní knihy.
Mne ale zajímalo, jaké opatření učinil náš stát a hlavně ministerstvo financí, aby nemohl majitel za odprodané akcie takové obrovské miliony vyvést za hranice. A tu mi pan ministr Engliš praví, že revise, která byla u Hugona Salma v Rájci nařízena, nemohla býti vykonána, protože potřebné účetní knihy nacházely se v centrále ve Vídni. Pan Hugo Salm proto přislíbil, že potřebné knihy z Vídně dá přivézt do Československé republiky, ale dosud prý se tak nestalo a revisní odbor ministerstva financí nemá prý tohoto času prostředků, aby k tomu stranu donutil.
Představte si, vážení pánové, že někdo vyveze 25 milionů Kč za hranice a že ministerstvo financí, když se ptám, jaké opatření bylo učiněno, sděluje, že jeho všemohoucnost, bývalý kníže Salm, doposud nevyhověl a nepřivezl knihy z Vídně do naší republiky.
Podotýkám, že býv. kníže Salm naši republiku opustil, jakmile tyto peníze dostal do sucha, že svým plnomocníkem ustanovil býv. hraběte Belcrediho a že se usadil v Italii, kde docela klidně žije, co zatím na jeho velkostatku jsou prudké zápasy jeho plnomocníka s personálem a zaměstnanci a to takového rázu, že Pozemkový úřad musí tam činiti případné kroky. Na panství Salmově plnomocník beze všeho a proti zákonu vypovídá kolektivní smlouvy a panují tam takové poměry, že budu míti ještě jednou příležitost o nich s tohoto místa mluvit, poněvadž toho zasluhují.
Ale dnes chci říci: To jsou pěkné poměry, když celé ministerstvo financí nemá tolik moci, aby za dvě léta přinutilo velkostatkáře, který podléhá našim zákonům a má u nás svoje statky, k tomu, aby z Vídně dovezl knihy a ospravedlnil se z obžaloby, že se dopustil valutární šantročiny!
Náš nejposlednější poplatník je donucován ihned nejráznějšími prostředky, kdyby odepřel bernímu úřadu to, co po něm požaduje. Ale bývalý kníže Salm se vystěhuje z republiky, vyveze s sebou peníze a ministr financí mi potom oznámí, že doposud delikvent neráčil převézt knihy z Vídně do Československé republiky a že ministerstvo financí ho k tomu nemůže donutit.
Já bych poradil pánům z ministerstva financí jedno: Aby se dohodli se Státním pozemkovým úřadem a posadili do Rájce státního sekvestra. To by byl špás, aby vysoké státní orgány a ministři nemohli donutit příslušníka státu všemi prostředky, které mají v ruce, ke konání jeho povinností, jako se nařizuje každému jinému občanu!(Posl. Moudrý: To je oposiční řeč!)To je, p. kolego, také v zájmu vašem. To je kritisování jednotlivých případů, které jsou. (Posl. Srba: Úplně souhlasíme!)Když nechce převézt knihy do republiky bývalý kníže Salm, nařídí je převézt vnucený správce velkostatku. Jen ho tam dosadit, a uvidíme. Ostatně, Pozemkový úřad sám má důvody k tomu a pan ministr financí to může jen přivítat, aby do Rájce vnucený správce byl dosazen a bývalý hrabě Belcredi jako plnomocník odtud odvolán. Mám celý ohromný elaborát, jak už jsem předeslal, o tom, co se na panství děje a státním úřadům je celá ta otázka také dokonale známa.
Podotýkám, vážená sněmovno, že nejenom bývalý kníže Salm sám, ale na Moravě je několik desítek velkostatkářů, kteří mají lesy, neplní zákony a neohlašují povolaným úřadům množství, které kácejí, ačkoliv jsou povinni tak učinit.
Uvádím, že lesní správa velkostatků arcibiskupských ve Vyškově, bývalý kníže Salm v Rájci, býv. hrab. Mensdorf, Boskovice, Thurn-Taxis, Biskupice, dále velkostatkář Blankenstein a četní jiní neřídí se zákonem o hospodaření na zabraných velkostatcích, vydaným Národním shromážděním republiky Československé a prostě si hospodaří na svých lesních velkostatcích tak, jak to sami potřebují. Že to k prospěchu celého národního hospodářství není, je jisto. Jsem přesvědčen, že většina těch pánů dluží velké obnosy daňové státu a bylo by potřebí, aby ministerstvo financí také řeklo, kolik tito pánové dluží a proč doposud nezaplatili.“……
 
 K danému tématu jsou v parlamentní knihovně uvedeny další záznamy.