Jdi na obsah Jdi na menu
 

REZOLUCE-výpis, kopie dokladu vis fotoalbum

R e s o l u c e  z porady zástupců závodních rad průmyslových podniků v Rájci n/Svitavou, která se týká konfiskace majetku bývalého knížete Hugo Salma-Reiferscheidta.

    Poněvadž veřejnost rájecká a veřejnost celého okolí je zneklidněna šířením různých zpráv lidmi, kteří z temných důvodů chtějí rušivě zasahovati do konfiskačního řízení, usnesli se uvedení zástupci závodních rad na následujícím:

….1. Celá rodina bývalého knížete Hugo Salma vždy se přihlašovala při sčítání lidu k německé národnosti a vždy byla v této rodině německá výchova.

….2. V době okupace sloužily statky Hugona Salma politicky i hospodářsky nacismu.

….3. Všichni nejvyšší úředníci Hugona Salma byli v minulosti i za okupace německé národnosti (ředitelé, sekretáři, lesmistři a p.)

….4. Ku konci války provdala se nejstarší dcera za německého šlechtice a německého důstojníka.

….5. Celá rodina pobírala německé potravinové lístky i jedna komorná Češka byla zapsána do seznamu pro německé potravinové lístky.

….6. Bývalý starosta a zvěrolékař (pensionovaný rakouský důstojník) přihlásil (zprostřetkoval) Hugona Salma do Národního souručenství, ale nebyl přijat, poněvadž celá rodina byla německé národnosti a do Národního souručenství mohli býti přijati jen Češi.

    7. Děti Hugona Salma v době okupace navštěvovaly německé školy v Černé Hoře a Brně (reálné gymnasium německé) a dcery pracovaly jako německé příslušnice v nemocnicích, v zemědělství a p. ve prospěch nacismu.

….8. I manželka Hugona Salma byla pokládána za Němku a dostala odznak pro německé matky.

….9. Knihovna, časopisy, hudebniny, obrazy, poznámky dětí i rodičů jsou německé.

…10. Hugo Salm patří k bývalé rakouské šlechtě, která se nikdy nesmířila s republikou a s jejími demokratickými řády.

…11. Pro kraj a pro obec neučinil Hugo Salm nic. V Rájci nebylo stavebního místa, nebylo hřiště a p. Všechny žádosti o stavební místa byly zamítnuty.

…12. Sociálně neznamenal majetek Hugona Salma nic. Podpory chudým dětem byly za okupace zastaveny a před okupací udělovány s ohledem na politickou příslušnost rodičů dětí. Vzhledem k tak obrovskému majetku jsou tyto předokupační podpory chudým dětem uváděny obhájci Hugona Salma úplně zbytečné.

Z těchto a jiných důvodů žádáme, aby úřady, Národní výbory provedly konfiskaci majetku bývalého knížete H. Salma rychle a potrestaly ty, kteří z nepochopitelných a temných důvodů zneklidňují veřejné mínění falešnými, nepravdivými a vymyšlenými zprávami.

 

….1. Závodní rada velkostatku:     uvedeny dva originální podpisy.

….2. Závodní rada šamotové továrny:…uveden originální podpis.

….3. Závodní rada pily:….uveden originální podpis.

….4. Závodní rada pivovaru:…..uveden originální podpis.

….5. Závodní rada Lihovar(u):……uveden originální podpis.

Za Svaz českých zeměděl.-předseda….uveden originální podpis.

V Rájci n/Svitavou 25. Srpna 1945.

Umístěné hranaté razítko:

Úřad Okresního národního výboru v Boskovicích

Podáno 3.IX.1945

/Tento archivní doklad je uložen v archivu Ministerstva zemědělství ČR/