Jdi na obsah Jdi na menu
 

ÚPLNĚ NOVÉ SVĚDECTVÍ

Nové svědectví, vis snímek rukopisu:

" Čestné prohlášení. Brno 14.5.2012

Narodil jsem se v Holštejně v domě č.22, 8.července 1929. V Holštejně jsem bydlel až do roku 1951 - když jsem narukoval voj. základní službu. Po vojně jsem se vrátil do svého rodiště. V roce 1959 jsem se oženil a přestěhoval se do Brna.
 
Bydleli jsme v řadovém domku přes jeden domek, kde se nacházelo polesí č.11. Za první republiky zde byl správce p.Vojtěch Vaňous, který se v roce 1939 odstěhoval do Sloupu v Moravském Krasu. Nastoupili jsme do měšťanky do Sloupu, chodili pěšky 3 km tam a zpět. Proto se //správcovi-JJN// přestěhovali do Sloupu, aby to měli v místě. POTOM NA POLESÍ NASTOUPIL NOVÝ SPRÁVCE P. EMIL RUDOLF, KTERÝ TAM BYL PO CELOU DOBU VÁLKY. PAN HUGO SALM REIFFERSCHEID, KNÍŽE, JEZDIL KAŽDÝ MĚSÍC NA NĚJAKOU PORADU A JEZDIL KOLEM NAŠEHO DOMKU. BYL OBLEČEN //V// ZELENOU KAMIZOLU, KLOBOUK SE ŠTĚTKOU A NA KLOPĚ NOSIL BÍLÝ KULATÝ ODZNAK, A V NĚM ČERNÝ HÁKOVÝ KŘÍŽ. Po válce se Emil Rudolf odstěhoval, Lomnička u Tišnova, a nastoupil p. Kaláb Oldřich. Toto si pamatuji a píši to vlastní rukou bez nátlaku dobrovolně - stvrzuji podpisem.
Miroslav Ševčík, Brno, Richtrova 1 //vlastnoruční podpis:// Ševčík ."
 
Poznámka: Toto svědectví zaznamenal PhDr. Jiří Jaroš.
---------------------------------------------------------------------------
O nošení nacistického odznaku Hugem Salm-R.,-R. vylučuje jakýkoliv nátlak na jeho říšské občanství. Podle předpisu Německé říše oznak nacistické organizace mohl nosit jen pravý člen, nikdo jiný. Za ilegální nošení nečlenem byly tresty šesti měsíců vězení. Členství v nacistických spolcích a organizacích vylučuje nátlak na osobu. Rovněž tak dobrovolné provdání dcery k blížícímu se konci války za příslušníka nacistické brané moci-Waffen SS vylučuje jakýkoliv nátlak na příslušníky rodiny Hugo Salma-R.,-R.